องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 [ 6 มิ.ย. 2562 ]10
82 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]10
83 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]10
84 ประกาศกระบวนงานบริการประชาชน ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]9
85 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ อบต.โนนเพ็ด [ 3 ต.ค. 2561 ]5
 
|1|2|3|4หน้า 5