องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ