องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
  กิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมบูรณาการระหว่าง อบต.โนนเพ็ด ฝ่ายปกครองตำบลโ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 51]
 
  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพย...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 145]
 
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับ อส...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 140]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กับตัวที่ได้รับผลกร...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการควบคุมและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 238]
 
  กิจกรรมรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนและการให้ความรู้...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 194]
 
  กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระ...[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 149]
 
  กิจกรรมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้อง...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 162]
 
  กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถ...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 114]
 
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรเด็กปฐมวัย ประจ...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 140]
 

หน้า 1|2|3