องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการกลุ่มเกษตรกรเย็บกระเป๋า บ้านเมืองดู่ หมู่ ๖[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการงดใช้โฟม หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด บ้านโนนเพ็ด หมู่ ๕[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนด...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการปล...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สม...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณีทอดเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วั...[วันที่ 2023-08-01][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9