องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
  กิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมเกียรติ ประจ...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการงดใช้โฟม หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ประจำปี ๒...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๔[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 66]
 
  กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 90]
 
  การดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลโนนเพ็ด ประจำปี 256...[วันที่ 2020-12-15][ผู้อ่าน 74]
 
  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ...[วันที่ 2020-12-12][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมการปริวาสกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบ...[วันที่ 2020-12-10][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชเส...[วันที่ 2020-07-25][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ...[วันที่ 2020-03-15][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมการปฏิบัติในการให้บริการประชาชนตามมาตรการกา...[วันที่ 2020-03-03][ผู้อ่าน 40]
 
  การดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ...[วันที่ 2020-02-15][ผู้อ่าน 39]
 

|1หน้า 2|3