องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 8]
 
  การนำเก็บข้อมูลครัวเรือนการจัดทำถังขยะเปียกประจำคร...[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 1]
 
  ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ[วันที่ 2024-04-12][ผู้อ่าน 2]
 
  ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อถิ่นเ...[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 13]
 
  การจัดงาน [วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอา...[วันที่ 2024-03-11][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สม...[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการบทบาทสตรี "ฝึกอบรมการผูกผ้าประดับ" ประจำปี ...[วันที่ 2024-02-22][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมประชุมถ่ายทอด มอบนโยบายและมาตรการส่งเสริมไม...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 12]
 
  บุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอประทาย 2567[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 25]
 
  การออกจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพในงานของดีอำเภอประ...[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 4]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13