องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]14
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]13
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]16
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ส.ค. 2566 ]20
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]21
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566(ป้องกันโรคไข้เลือดออก) [ 23 มิ.ย. 2566 ]28
7 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกบุหรี่ [ 15 มิ.ย. 2566 ]32
8 เรื่อง ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่่วนตำบลโนนเพ็ด ปลอดบุหรี่ [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
9 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 13 มิ.ย. 2566 ]31
10 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]26
11 รณรงค์การไม่เผาตอซังนาข้าว [ 1 มิ.ย. 2566 ]26
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]26
13 ประกาศ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ปลอดบุหรี่ [ 24 พ.ค. 2566 ]27
14 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 22 พ.ค. 2566 ]32
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]29
16 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]31
17 การตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]31
18 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]33
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]35
20 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลโนนเพ็ด [ 1 ก.พ. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9