องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญประชุมประชาคมระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒานาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

    รายละเอียดข่าว

ประชุมหารือเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด    เอกสารประกอบ เชิญประชุมประชาคมระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒานาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ