องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 10    คน
สัปดาห์นี้           54    คน
เดือนนี้              116    คน
ปีนี้                   1749   คน
ทั้งหมด             13725    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ บูรณาการร่วมกับโรงพ...
กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สม...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้