องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 1    คน
สัปดาห์นี้           0    คน
เดือนนี้              48    คน
ปีนี้                   486   คน
ทั้งหมด             9270    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่างพืชปุ๋ยสดปรับปร...

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  พร้อมด้วยข้าราชการ ...

กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการบูรณาการป้องกันและอุบ...

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย ฝ่ายปกครองตำบลโนนเ...

โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๖  โดยใช้หลัก ๓ RS  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำถัง...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้