องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             2   คน
วันนี้                 4    คน
สัปดาห์นี้           16    คน
เดือนนี้              25    คน
ปีนี้                   2692   คน
ทั้งหมด             11476    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการกลุ่มเกษตรกรเย็บกระเป๋า บ้านเมืองดู่ หมู่ ๖
โครงการงดใช้โฟม หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ประจำปี ๒๕๖๖

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้