องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 


ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 2    คน
สัปดาห์นี้           0    คน
เดือนนี้              167    คน
ปีนี้                   1789   คน
ทั้งหมด             4489    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจร...

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด...

กิจกรรมบูรณาการระหว่าง อบต.โนนเพ็ด ฝ่ายปกครองตำบลโ...

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช่างตาย และฝ่ายปกคร...

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพย...

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้