องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 6    คน
สัปดาห์นี้           25    คน
เดือนนี้              44    คน
ปีนี้                   3095   คน
ทั้งหมด             11879    คน
เริ่มใช่งาน 11 กุมภาพันธ์ 2564โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
โครงการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาดุก บ้านโนนเพ็ด หมู่ ๕
โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๖

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้