องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]17
42 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]17
43 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID - 19 [ 16 มี.ค. 2563 ]16
44 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 ก.พ. 2563 ]16
45 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2563 ]17
46 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]16
47 ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]17
48 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 12 พ.ย. 2562 ]16
49 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 12 พ.ย. 2562 ]16
50 ประชาสัมพันธ์การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลองกระทงประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]17
51 ประชาสัมพันธ์การกวดขันการจำหน่ายและเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลองกระทงประจำปี 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]16
52 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]17
53 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]16
54 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]16
55 ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]16
56 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]18
57 ประกาศกระบวนงานบริการประชาชน ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]15
58 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ส.ค. 2562 ]16
59 ประชาสันพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 16 ส.ค. 2562 ]15
60 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 10 ก.ค. 2562 ]17
 
|1|2หน้า 3|4|5