องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
ติดต่อเรา

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
 บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์/โทรสาร 044-981414
E-mail: admin@nonped.go.th
เว็บไซต์ www.nonped.go.th