องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนและการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด


ด้วยอำเภอประทาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตัวบลบ้านหนองช่างตาย ผูู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) และลงทะเบียนผู้สมัครใจฉีดวัดซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด

2022-09-29
2022-09-06
2022-08-29
2022-08-11
2022-08-09
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-06-29
2022-06-28