องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมในระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

2021-09-10
2021-08-24
2021-07-20
2021-06-29
2021-06-29
2021-05-18
2021-05-03
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-02