องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


กิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมเกียรติ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


2021-09-10
2021-08-24
2021-07-20
2021-06-29
2021-06-29
2021-05-18
2021-05-03
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-02