องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองช่างตาย ประจำปี ๒๕๖๗


วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุบิน บุญรุ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เป็นประธานในโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองช่างตาย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน สมาชิกอบต. คุณหมอจากโรงพยาบาลประทาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และได้ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก

2024-07-11
2024-06-26
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17