องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


การจัดงาน


วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุบิน บุญรุ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหร ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เปิดการจัดงาาน "MOI Waste Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ ที่ หมู่๙ บ้านหนองห่าง ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และสมาชิกธนาคารขยะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง

2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-14
2024-05-07
2024-05-07