องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุบิน บุญรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี ชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ดพร้อมด้วยคุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองช่างตาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้เข้ารับฟังการอบรม  และออกเดินทางไปดูงาน ในวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่เชียงคาน จังหวัดเลย

2024-06-05
2024-05-31
2024-05-25
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-14
2024-05-07
2024-05-07