องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
  รณรงค์ใส่ทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำป...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมงานรักษ์สิกรรมและตลาดนัดชาวประทายยิ้มได้ ปร...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 207]
 
  อาสาสมัครบริบาลลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเพิ่งพ...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 23]
 
  การรณรงค์ให้กับร้านค้าในการจำหน่ายบุหรี่และการกำหน...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมโครงการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมหารือเตรียมความพร้อมบูรณาการป้องกันและลดอุบั...[วันที่ 2022-04-06][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมแสดงพลังรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 210]
 
  กิจกรรมบูรณาการระหว่าง อบต.โนนเพ็ด ฝ่ายปกครองตำบลโ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 311]
 
  โครงการกลุ่มอาชีพการปลูกข้าวโพด[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 35]
 
  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับโรงพย...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 297]
 
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อบต.โนนเพ็ด ร่วมกับ อส...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 421]
 
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กับตัวที่ได้รับผลกร...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 275]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13