ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2-2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1-2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]
....................................................................................